این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات

همایش بین المللی تاریخ اقتصادی ایران
(زمین داری و اقتصاد ارضی در ایران)

تاریخ اقتصادی رویکرد و رهیافتی در رشته تاریخ می باشد که موضوع مورد توجه آن تطورات و تحولات حیات مادی و نظام های اقتصادی جوامع بشری است که به وسیله انسانها و جوامع انسانی در مقاطع مختلف تاریخی و در مناطق مختلف به وجود آمده است. امروزه اهمیت و ضرورت شناخت، تبیین و بررسی این موضوع با توجه به نقش مهم اقتصاد و تحولات آن بر سایر وجوه جوامع بشری در طول تاریخ، بر کسی پوشیده نیست و مسلماً تاریخ ایران و جامعه ایرانی نیز از این قانون مستثنی نمی باشد. با این وجود میزان پرداختن به این موضوع در سنت تاریخنگاری ایرانی به هیچ عنوان همسنگ با اهمیت آن در تاریخ این مرز و بوم نمی باشد و از سویی دیگر نبود گرایشی مستقل به نام تاریخ اقتصادی در رشته های علوم تاریخی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور و کم حجم بودن بررسی ها و تاریخ نگاری های اقتصادی در میان سایر حوزه های بررسی های تاریخی در ایران خود دلایلی دیگری در اثبات این مدعا می باشد که رشته تاریخ در کشور ایران به شدت نیازمند بررسی های روشمند، جامع و دقیق از تاریخ اقتصادی ایران و همچنین نقد، بررسی و جمع بندی آثار تولید شده در این زمینه توسط اساتید و پژوهشگران داخلی و خارجی می باشد.

به همین منظور اولین همایش تاریخ اقتصادی ایران به همت انجمن ایرانی تاریخ و پژوهشگاه علوم انسانی در دو بخش برگزار می گردد.در بخش اول این همایش و به منظور هم افزایی و غنی سازی مبانی نظری و روشی در تاریخنگاری اقتصادی ایران به بررسی چیستی تاریخ اقتصادی، رهیافت های نظری مترتب برآن و همچنین بررسی مبانی و بایسته های روشی و الگوها و رویکردهای نظری در این حوزه پرداخته خواهد شد و در بخش دوم همایش به صورت مصداقی و در اولین کاربست به بررسی اختصاصی اقتصاد زمین داری و مناسبات ارضی در تاریخ ایران پرداخته خواهد شد.

 

 

 

 

 

اسامي برگزار كنندگان و حاميان: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (پژوهشکده علوم تاریخی) و انجمن ایرانی تاریخبازگشت1397/11/30
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !