این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > اعضای کمیته علمی همایش تاریخ اقتصادی ایران
.: اعضای کمیته علمی همایش تاریخ اقتصادی ایران


اعضای کمیته علمی همایش تاریخ اقتصادی ایران

دکتر هاشم آقاجری

دکتر شهرام یوسفی فر

دکتر محمد رحیم ربانی زاده

دکتر غلامحسین زرگری نژاد

دکتر فرشاد مومنی

دکتر عبدالرحمن حسنی فر

دکتر کاووس واضحی

دکتر همایون کاتوزیان

دکتر سهیلا ترابی فارسانی

دکتر محمد علی کاظم بیگی

دکتر مجتبی خلیفه

دکتر علیرضا ملایی توانی

دکتر محسن سراج

آقای فریدون شیرین کام